Služby: 

Nabízíme nadstandardní ubytování pro Vašeho psa  v krásném prostředí Krušných Hor

- vzdálenost od Prahy 90 km směr (Chomutov) 
- odpovědný přístup provozovatelů s mnohaletou praxí


Podmínky přijetí

 V našem hotelu rádi ubytujeme každého psa, který splňuje tyto podmínky:

Příjem/ výdej psů: 8-10:00 / 17-19:00 viz ceník

1. Provozovatel se zavazuje ubytovat psa v hotelu pro psy ARNY v obci Hora Svatého Šebestiána 85. Psa převezme provozovatel v místě areálu, pokud není  dohodnuto jinak.

2. Venčení bude probíhat vždy dvakrát až třikrát denně dle počasí a to jednu hodinu. Dále bude mít pes k tomuto venčení možnost výběhu uvnitř areálu a to po celý den, pokud nebude dohodnuto jinak s majitelem psa.

3. Krmivo pro psa je majitel povinen předat v odpovídajícím množství a kvalitě, nadavkokanou na krmné porce. Jestliže je pes zvyklý na vařenou stravu, majitel je povinen zajistit zmraženou denní dávku. Krmivo se podává dle pokynů majitele.

4. V den ubytování předloží k nahlédnutí zákazník provozovateli očkovací průkaz nebo Euro pas s odčervením a platným očkováním proti: vzteklině, infekční hepatitis, leptospiróze a parainfluenze.

Pes musí být naočkován minimálně 30 dnů před nástupem do hotelu a revakcinace nesmí být starší, než jeden rok. Zákazník, který má psa staršího 10ti let, musí dodat osvědčení od veterinárního lékaře o klinickém stavu psa. Provozovatel si vyhrazuje právo předat psa před ubytováním ke kontrole veterinárnímu lékaři psího hotelu v případě, že se vyskytne podezření na nemoc psa. Kontrolu hradí zákazník.

Pes musí být zbaven ektoparazitů (blechy, klíšťata atd.), nejlépe aplikací antiparazitálních přípravků.

Pokud by v průběhu ubytování došlo k poranění, nebo onemocnění psa, provozovatel pro psa zajistí veškerou veterinární péči na náklady majitele (pokud nebude vina na straně provozovatele).

Provozovatel je povinen onemocnění psa majiteli oznámit. V případě, že sdělí telefonní číslo, popřípadě kontaktní osobu, na kterou se má se zprávou obrátit.

5. Pokud by došlo k poškození hotelového vybavení psem. Bude vyžadována úhrada po majiteli psa.

Denní sazba za ubytování psa je účtována dle příslušného ceníku.

Ubytování se sjednává vždy na dobu určitou. Po domluvě lze smlouvu o ubytování prodloužit.

Zákazník je povinen svého psa vyzvednout v hotelu ARNY v předem dohodnutém termínu.

Pokud si majitel nevyzvedne psa do 3 dnů po vypršení smlouvy a neuhradí vzniklé náklady s tímto spojené a nebude-li možno kontaktovat majitele, nebo kontaktní osoby uvedené ve smlouvě, budou účtovány poplatky nad rámec poskytnutých služeb dle ceníkových cen s 50 % navýšením a to vše bude případně vymáháno právní cestou. Následně bude pes umístěn do útulku pro psy.

6. Platba za ubytování psa na sjednanou dobu bude uhrazena v 50% výši při  rezervaci, následně doplacena v den příjmu k ubytování.

7. Pokud není touto smlouvou dohodnuto jinak, řídí se tato smlouva dle občanskoprávního zákoníku.

Účastnící smlouvy si nejsou vědomi žádných právních překážek, které by bránily uzavření této smlouvy nebo způsobovaly její neplatnost a prohlašují, že jejich vůle není v rozporu s písemným jazykovým projevem, s níž se důkladně seznámili a kterou na důkaz toho svobodně a vážně podepisují, kdy každá strana si ponechá jeden podepsaný originál.

_____________________________________________________________________

Rezervační podmínky

Rezervaci si můžete sjednat nejdříve 90 dnů před daným termínem ubytování. Nejpozději však 10 dnů před daným termínem ubytování. V letních měsících dovolených doporučujeme uzavřít rezervaci včas, s delším předstihem vzhledem k velkému zájmu.

Rezervační poplatek činí 50% z celkové částky za ubytovací období.

Může se stát že budete nuceni rezervaci zrušit.

Pokud zrušíte rezervaci víc jak 30 dnů před daným termínem ubytování, nebude Vám účtován žádný storno poplatek. Nejpozději však 15 dnů před daným termínem ubytování. V případě pozdějšího zrušení Vám bude účtován storno poplatek 80% z dané rezervační částky.


_____________________________________________________________________

Krmení

Doporučujeme dovézt vlastní krmivo, na které je pejsek zvyklý. Krmení probíhá individuálně podle zvyklostí konkrétního zvířete, samozřejmostí je podávání léků.

Venčení

Nekonfliktní psy venčíme společně, mají také možnost celodenního využití oploceného pozemku o rozloze 600m2.

Co s sebou?

Pro lepší pocit pejska můžete přivézt vše, na co je doma zvyklý: krmení, vlastní misky, pelíšek, hračky, kostičky na žvýkání apod. vodítko a popřípadě náhubek, hřeben.

Nepřijímáme :  štěňata do 1 roku, agresivní, nezvladatelné, bázlivé psy se klony k útěku, nesocializovane psy.


Platnost od 01.01.2022